Welkom op AZ plaza

Az plaza is een online supportersvereniging, door en voor fans. Wij zullen hier al het nieuws van AZ bijhouden!

Stadioncomplex KooimeerPlaza

ALKMAAR – Op vrijdag 31 januari, hebben vertegenwoordigingen van Alkmaarse ondernemers en AZ overeenkomst weten te bereiken in het conflict over de invulling van het toekomstige AZ stadioncomplex KooimeerPlaza. Onder leiding van de drie bemiddelaars, de heren Van Hoof, Valk en Glaubitz, werd zeer constructief en open overleg gevoerd. Dit mondde uit in een principeakkoord dat beide partijen en de gemeente Alkmaar hebben ondertekend.

D3e betrokken organisaties gaan met het principeakkoord naar hun respectievelijke achterbannen en adviseren deze positief over de gemaakte afspraken. De ondernemers zullen na raadpleging van hun achterbannen hun ingediende bezwaren intrekken, inclusief de klacht die is ingediend bij de Europese Commissie.

Naar verwachting kan medio februari de gemeente Alkmaar de bouwvergunning inclusief een bijlage met de gemaakte afspraken afgeven, waarna de bouw van het AZ stadioncomplex kan worden hervat. De online marketing wordt geregeld door deze Marketingspecialist.

De afspraken in het akkoord hebben betrekking op de wijze en omvang waarin de ruimte voor detailhandel in het KooimeerPlaza wordt ingevuld. Deze afspraken worden nader uitgewerkt. Het gemeentebestuur houdt toezicht op wijze waarop de detailhandel wordt ingevuld. Daarbij laat ze zich adviseren door een onafhankelijke branchecommissie. De samenstelling van deze commissie wordt nog nader bepaald.

Bemiddelaar Henk van Hoof toonde zich gisteravond tevreden. ,,We hebben de medewerking van alle partijen gekregen, evenals opbouwende bijdragen. Het akkoord is dan ook in gezamenlijkheid tot stand gekomen. Het principeakkoord wordt nu door de gemeente verwerkt in de bouwvergunning. Ik heb ook alle vertrouwen in de handtekeningen van de winkeliers. Zij staan voor hun handtekening, hebben zij verklaard. Bovendien, als zij er zelf geen vertrouwen in hadden gehad, hadden ze nu ook de handtekeningen niet gezet.”
AZ-voorzitter Dirk Scheringa reageerde, vermoeid, maar voldaan: ,,We hebben allemaal wat water bij de wijn gedaan. Zo hebben wij ook uitgelegd wat er in het KooimeerPlaza gaat komen. Alle partijen toonden zich tevreden. Deze ontwikkeling kent nu alleen maar winnaars!”

Zoals vermeld blijft de ‘oude’ en reeds eerder afgegeven bouwvergunning onverminderd gelden, maar wordt deze aangevuld met een gespecificeerde bijlage. Hierin staan de gemaakte afspraken omschreven. ,,Dat is de meest effectieve, duidelijke en snelle weg!”, aldus Van Hoof.

De AZ-Plaza kerstbingo (vrijdag 22 december, 20.00 uur).

Zoals gebruikelijk wordt in de donkere dagen voor kerst de traditionele kerstbingo van de supportersvereniging gehouden, gesponsord door Groenbloem Decoraties. Dit jaar is het evenement gehouden op vrijdag 22 december. Met een opkomst van zo’n 75 deelnemers was het weer een geslaagd evenement. Hierbij een sfeerimpressie.